خط مشی شرکت آراشیمی پارس

 
 
 
     
     
 بسمه تعالی

       53GMM01-0


خط مشی سیستم مدیریت کیفیت شركت آراشیمی پارس

 

شركت آراشیمی پارس به عنوان یكی از تولید كنندگان محصولات آرایشی و بهداشتی بر آن است تا مسئولیت خود را نسبت به مصرف كنندگان از طریق پایبندی به اهداف ذیل به  انجام رساند:

1- نهادینه سازی روحیه نوآوری و خلاقیت در میان پرسنل واحدها ی مختلف، در راستای تامین هرچه بهتر نیازهای مصرف كنندگان .

2- ارتقاء سطح آموزش كلیه پرسنل شركت در جهت افزایش بهره وری واحد ها .

3- پایبندی روز افزون آراشیمی پارس به تعهدات نسبت به جامعه، در راستای گسترش حمایت های اجتماعی .

4- نظام آموزشی هر چه بهتر برای ایجاد مجموعه ای مشتری مدار، توسعه اهداف عمومی و ارتباط با مشتریان و استفاده از برنامه پایش مشتریان جهت ارتقاء مستمر كیفیت .

5-  افزایش سهم صادرات محصولات و سعی در ارزآوری روز افزون برای كشور .

6- توسعه كمی و كیفی تولیدات در جهت ایجاد فرصت های شغلی جدید برای جوانان .

7- گسترش فرهنگ استفاده مناسب از ماشین آلات، ابزار كار و نگهداری و تعمیرات آنها    .
8- رعایت قوانین و مقررات قابل کاربرد و آخرین استانداردهای کیفی، ایمنی و بهداشت در راستای ارتقاء سطح ایمنی و بهداشت كار و پیشگیری از وقوع جراحات و بیماریهای ناشی از کار.

9- این خط مشی از طریق روش ارتباطات مشاركت و مشاوره و سایت شركت برای كلیه طرفهای ذینفع قابل دسترس خواهد بود.

 

اینجانب در جهت حصول به اهداف فوق با استفاده از نظام مدیریت کیفیت مبتنی بر استاندارد ISO 9001:2008 با تعیین نماینده خود از كفایت، تناسب و بهبود مستمر اثر بخشی نظام مدیریت کیفیت اطمینان حاصل می نمایم و از كلیه همكارانم انتظار دارم ضمن رعایت قوانین و مقررات قانونی در جهت تحقق اهداف فوق كوشا باشند.


                                                                          مدیر عامل

                                                                           غلامحسین اردوان دانایی